Polityka prywatności

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów i użytkowników serwisu sklep.foomtate.pl są przetwarzane przez Footmate Polska Sp.J. z siedzibą w Lublinie, ul.Budowlana 6 wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej między klientem sklep.foomtate.pl a firmą Footmate Polska Sp.J., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Dane osobowe przekazywane przez klientów i użytkowników serwisu sklep.foomtate.pl nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe jeśli klient chce zawrzeć umowę, o której mowa powyżej.